Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Inom all verksamhet är det väsentligt att göra rätt från början. Att ändra och rätta till i efterhand ger oftast ett sämre resultat.
Kvalitetsarbete är därför en central del i all produktion av tjänster.

Ett kvalitetsarbete inom ett installationsföretag måste engagera all personal från företagsledning till montörer.
Ett rätt genomfört kvalitetsarbete ger nöjda kunder, och en större tillfredsställelse i det dagliga arbetet för all berörd personal.

Halllsta Installationsbyrå AB arbetar med EIO-Q vilket är ett standardiserat system för kvalitetssäkring av el-entreprenader. Systemet ansluter i tillämpliga delar till ISO 9001. Utformningen bygger på egenkontroller vid projekt.

Att kvalitetssäkra enligt EIO-Q innebär att man systematiskt skapar ordning och reda i arbetet genom att kontrollera och därmed undviker att fel uppkommer.

Kvalitetsarbetet dokumenteras och sparas.

EIO-Q är framtaget av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, en branschorganisation för Sveriges elentreprenörer.

Vi är medlem i EIO och kommer att delta i branschens gemensamma arbete i miljöfrågor och ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationer tillhandahåller.

 

  • Vår målsättning är att vi inom företaget ska verka för att miljö och människa ska ta så lite skada som möjligt
  • Förhindra användning av kvicksilver så mycket som möjligt
  • Använda lösningsmedel och oljor så lite som möjligt
  • Avtal för hantering av miljöfarligt avfall som t ex kylskåp, lysrör och övrigt elskrot är tecknat med VAFAB

Företagets strävan är att hela tiden förbättra verksamheten vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt liksom de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet.

Hallsta Installationsbyrå AB
Fasanvägen 7
734 34 Hallstahammar
Tel: 0220 – 139 18
Epost: info@hallsta-inst.com

Öppettider:
Vardagar 07.30-16.30
Lunchstängt 11-13
© 2024 Hallsta Installationsbyrå
Sitemap